Czas jechać!
Od początku lipca 2019 roku, pojawiła się możliwość wjechania do obwodu Kaliningradzkiego na podstawie uproszczonej, bezpłatnej wizy elektronicznej.

Z kolei z początkiem października 2019 roku, obywatele Polski (oraz jeszcze 52 krajów świata), mają możliwość wjechania na terytorium Sankt Petersburga i całego obwodu Leningradzkiego na podstawie bezpłatnych, elektronicznych wiz.

W praktyce oznacza to sporą oszczędność pieniędzy - zwłaszcza jeżeli załatwialibyśmy wizy przez pośredników. Nie trzeba również martwić się o vouchery turystyczne, na podstawie których wystawiano wizę do tej pory. Z dokumentów potrzebnych do wystawienia wizy pozostaje jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

W jaki sposób można uzyskać bezpłatną wizę do Petersburga? Należy wejść na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej i wypełnić tam elektroniczny wniosek wizowy: https://evisa.kdmid.ru/
(strona dostępna jest w języku angielskim i rosyjskim)

Oto krótki poradnik przygotowany na podstawie strony rosyjskiego MSZ, zawierający w skrócie najważniejsze informacje po polsku:

Dostępne są bezpłatne wizy następujących kategorii:
- zwykła turystyczna
- zwykła biznesowa
- zwykła humanitarna

Paszport i dokumenty:

- Nasz paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku wizowego. Powinny być w nim wolne miejsca dla pieczątek.
- Należy mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową na cały okres pobytu na terytorium Rosji. Ubezpieczenie musi opiewać na sumę 30.000 euro. Koszt polisy zależy od wybranego ubezpieczyciela, ich wybór jest ogromny. W zależności od wybranej opcji koszt może być różny, cena z reguły nie powinna przekroczyć 100 zł.

Terminy:

- Wniosek wizowy należy złożyć nie wcześniej niż 20 dni przed przewidywaną datą wjazdu i nie później, niż 4 dni do tej daty.
- Czas rozpatrywania wniosku wizowego – 4 dni.
- Wiza pozostaje ważna przez 30 dni od daty wydania.
- Na podstawie elektronicznej wizy, można przebywać na terytorium obwodu Leningradzkiego i Petersburga przez 8 dni licząc od daty przekroczenia granicy.
UWAGA – 8 dni nie oznacza w tym przypadku pełnych 8 dób (192 godzin). Należy opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej do godz. 23.59 w dzień poprzedzający rozpoczęcie ostatniej doby.

Przejścia graniczne:

Na terytorium Petersburga i obwodu Leningradzkiego można wjechać TYLKO przez następujące przejścia graniczne:
1. Powietrzne – lotnisko Pulkovo.
2. Morskie – Port Morski Petersburga, pasażerski port Petersburg.
3. Lądowe – z terytorium Estonii - Iwangorod (Ивангород). Z terytorium Finlandii - Torfianowka (Торфяновка), Brusnicznoje (Брусничное), Swietogorsk (Светогорск).
4. Piesze - z terytorium Estonii - Iwangorod (Ивангород).
Terytorium Federacji Rosyjskiej można opuścić również tylko przez wymienione przejścia graniczne.

Należy mieć to szczególnie na uwadze przy planowaniu wycieczki drogą lądową, korzystając z usług popularnych przewoźników autobusowych. Uważnie sprawdzajcie marszruty autobusów!

Wypełnianie wniosku:

1. Dobrze jest zapisać sobie numer wniosku – przyda się, jeżeli będziecie chcieli wrócić do wypełniania później (np. jeżeli brakuje jakichś danych). Trzeba również podać hasło, zapiszcie je.
2. Fotografia do wniosku powinna być:
- nie starsza, niż pół roku
- na jasnym, jednolitym tle
- twarz na fotografii z neutralnym wyrazem, skierowana prosto w obiektyw
- oczy powinny być całkowicie widoczne (nieprzykryte włosami, oprawkami okularów)
- proporcje wysokości do szerokości fotografii: 45x35

Informacja o statusie wniosku powinna być wysłana na podany adres e-mail, jednak najlepiej śledzić proces na stronie, podając swoje dane: adres e-mail, hasło i numer wniosku - bywa, że wiza jest gotowa wcześniej, niż za przewidziane 4 dni robocze, albo informacja o gotowości wizy nie przychodzi w ogóle na podany adres e-mail!

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pojawi się możliwość pobrania wizy w formacie .pdf i wydrukowania. Ma formę kartki A4 z podanymi we wniosku danymi i kodem do skanowania na granicy - nie wkleja się jej do paszportu.

Krzysztof
02.10.2019